प्रा. डा. ओम गुरुङ

कृतिपुर, नेपाल

प्रा. डा. ओम गुरुङ


त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्र्तगतको समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्र विभागका प्रमुख
कृतिपुर, नेपाल

 

 

 

Like us on Facebook