तेज नाछिरिङ

सोलुखुम्बु, नेपाल

तेज नाछिरिङ

इन्डिजिनियस टेलिभिजनमा आवद्ध तेज नाछिरिङ आादिवासी जनजातिको विषयमा लेख्नुहुन्छ । 

 

 

 

अरु लेखकहरु

Helping Hands

Like us on Facebook