अमृता थेवे

काठमाडौ

अमृता थेवे

थेवे अधिवक्ताको साथै अदिवासी जनजाति महिला अधिकारकर्मी हुनुहुन्छ । 

 

 

 

अरु लेखकहरु

Helping Hands

Like us on Facebook